HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ HƠN

SAP Business One Cloud không chỉ là phần mềm kế toán, nó là một hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể – ERP, kết nối các phòng ban trong một quy trình chuẩn mực quốc tế.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SAP BUSINESS ONE

Ghi chú:

(*) Gói Starter có thể mua tới tối đa 05 người sử dụng / mỗi công ty
(**) Người sử dụng tính trên tên đăng nhập hệ thống và một tên đăng nhập không truy nhập được cùng một lúc bởi nhiều người
 
Điều khoản và điều kiện thanh toán

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG SAP BUSINESS ONE

KHÁM PHÁ BỨC TRANH LỚN về giải pháp ERP – SAP BUSINESS ONE
Tối ưu hóa giá trị và lợi tức đầu tư với giải pháp phần mềm SAP Business One Cloud. Khám phá những tính năng ưu việt của sản phẩm.